Záhradný nábytok

Ružové oblúky   Masívne kvetináče, okenné kvetináče a mriežkované tienidla
Mriežky do kvetináčov, kompostery   Farebná úprava: vzorkovník lazúr, krycích farieb
Lamelové záhradné tienidlá   Záhradné tienidla rôznych profilov
Perodrážkové záhradné tienidlá   Záhradné ploty - montované
Jednotlivé plotové dielce   Masívne drevené a hliníkové záhradné stĺpy a ich doplnky
Plotové doplnky a konštrukcie   Kovania pre bránky a brány
Masívne bránky a brány   Konštrukčné rezivo (hobľované)
Masívne perodrážkové konštrukčné profily   Balkónový program
Záhradný masívny nábytok   Pergoly a ich systém
Záhradné lavice okolo stromu   Altánky a ich výplne
Masívne ryhované podlažky   Detský nábytok, pieskoviská a záhradná truhlica
Záhradný prístrešok   Záhradný mostík
© 2011 LIGE - Všetky práva vyhradené, design by DREVARI.SK, s.r.o. - TIMBERPOLIS
OZNAM (oznam.pdf)

Výzva na predloženie cenových ponúk na určenie PHZ v procese verejného obstarávania.
Lehota na predkladanie ponúk do: 08.02. 2019 do 15:00
Adresa na predkladanie ponúk: zpalovicsova@eurofondy.sk

Oznam (oznam.pdf), Výzva na predpoženie ponúk k určeniu PHZ.pdf, Príloha č.1, Príloha č.2